Хотелски системи

Съвременните хотелски системи предлагат гъвкави решения носещи ползи както на хотелиерите така и на туристите. Най-важното тук е интересите на едните да не бъдат засегнати за сметка на интересите на другите. Целта е постигане на пълна хармонизация, чийто резултат е приятна почивка за гостите, които да остават с добри впечатления и с желание да се върнат отново, както и добра печалба и избягване на ненужни загуби (като излишно използване на ел. енергия) за хотелиерите.Това са само част от условията с които Янтра Технолоджи се съобразява при изготвянето на своите хотелски системи.

Компоненти за хотелска система

Хотелски контролер QDC-130